• Bez kategorii

Lokaty bankowe, jak oszczędzać, żeby się opłacało?

Opłacalność lokat bankowych to kwestia szczególnie dyskusyjna w okresie panowania bardzo niskich stóp procentowych, którymi zarządza standardowo Narodowy Bank Polski (NBP). Co możesz zrobić, aby w praktycznie każdych warunkach funkcjonowania gospodarki zwiększyć opłacalność założenia lokaty bankowej, czyli najpopularniejszego narzędzia oszczędnościowego krajowych gospodarstw domowych? Z kilkoma praktycznymi wskazówkami zapoznasz się w poniższym artykule.

Optymalizacja czasu oszczędzania i wielkości kapitału

Rozpatrz przede wszystkim okres, w jakim zamierzasz oszczędzać i zbierz wszystkie możliwie oszczędności gospodarstwa domowego w celu podniesienia opcji negacyjnych z bankiem detalicznym. Dlaczego okres i kapitał to tak ważne sprawy w oszczędzaniu? Lokata bankowa o charakterze długoterminowym daje zarobić znacznie więcej od krótkoterminowej. Do tego już po odjęciu inflacji i podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki, 19% w Polsce). Niestety w aktualnych warunkach funkcjonowania rynku oszczędnościowego musisz dotrzymać lokatę bankową do ostatecznego terminu zapadalności odsetek. W przeciwnym wypadku tracisz automatycznie wypracowany zysk. Z tego powodu okres oszczędzania jest kluczowy dla zabezpieczenia płynności gospodarstwa domowego. Bank detaliczny wynagradza w pewnym sensie utratę płynności wyższym oprocentowaniem na lokatach długoterminowych, co warto uwzględnić w strategii inwestycyjno – oszczędnościowej. Natomiast duży kapitał zwiększa przede wszystkim potencjał negocjacyjny klienta z bankiem detalicznym. Mniej więcej od poziomu 100 000 – 150 000 złotych masz do czynienia z lokatami na preferencyjnych warunkach, ze zwiększonym oprocentowaniem, np. o 0.5 – 1% w zależności od specyfiki instytucji. Kwoty od 500 000 złotych to szansa na kontakt z indywidualnym doradcą oszczędnościowym, a także perspektywa podpisania umowy rentierskiej, gdzie bank detaliczny zobowiązuje się do wypłaty dość sporych kwot co miesiąc dla inwestora. Jak zebrać duży kapitał w stosunkowo krótkim czasie? Najlepiej skontaktować się z najbliższą rodziną i poprosić o rozpatrzenie połączenia wspólnych oszczędności. W ten sposób możesz wykorzystać wyższe oprocentowanie.

Główny problem rynku oszczędnościowo – inwestycyjnego – opodatkowanie

Każda lokata wymaga przeanalizowania nie tylko pod kątem oprocentowania nominalnego, ale szczególnie realnego z uwzględnieniem inflacji i podatku od zysków kapitałowych. Według niektórych wypowiedzi polityków trwają prace nad optymalizacją rynku oszczędnościowo – inwestycyjnego w Polsce, co być może doprowadzi do częściowego lub całościowego zniesienia podatku od zysków kapitałowych. Niestety problem opodatkowania na rynku kapitałowym nie jest traktowany zbyt poważnie, a jednak w ogromnym stopniu ogranicza możliwości inwestora indywidualnego.

Dopasowanie lokat promocyjnych przydatne inwestorom indywidualnym

Możesz manipulować rodzajem lokaty bankowej w celu zwiększenia zysków w krótkim terminie. Wytypuj po pierwsze wszystkie lokaty promocyjne w bankach detalicznych i określ, ile oszczędności potrzebujesz, aby wykorzystać lokaty promocyjne jednocześnie. Rozbicie kapitału pomiędzy główne lokaty promocyjne umożliwia krótkoterminową maksymalizację oprocentowania. Większość lokat promocyjnych obowiązuje do miesiąca, dwóch przy oprocentowaniu na poziomie 3, 4% rocznie w zależności od wahań stóp procentowych. Inne ciekawe rodzaje lokat bankowych to rentierska, jednodniowa dopasowana do potrzeb dużych przedsiębiorców, progresywna wynagradzająca dłuższy czas odkładania pieniędzy na lokacie.

Możesz również polubić…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.