• Bez kategorii

Tajemnice lokaty

Różne warianty

Współczesne możliwości, jakie uzyskać mogą klienci banków, obejmują różnorodne warianty nawiązania umowy z bankiem celem inwestowania środków finansowych. Najczęściej podejmowana forma porozumienia pomiędzy bankiem, a klientem to lokata. Wybierać można spośród licznych możliwości lokat, które różnią się od siebie w podstawowych cechach charakterystycznych i w ten sposób, klienci wyszukują zwykle wariant odpowiedni dla siebie i pokrywający ich potrzeby. Mimo poszczególnych różnic pomiędzy kolejnymi ofertami różnych banków, modele oszczędzania posiadają jednak pewne cechy wspólne. Jedną z najważniejszych cech wspólnych jest zasada, wedle której działają oferty banków. Jest to zasada bardzo prosta i opiera się ona na czynności wpłacenia pieniędzy do banku na czas określony w umowie. Po upływie terminu umowy, wpłacone do banku przez klienta pieniądze zostają wypłacone. Wraz z pierwotną kwotą, klient otrzymuje także i odsetki. Wysokość odsetek, zależy zawsze od wysokości kwoty wpłaconych pieniędzy, wysokości oprocentowania i rodzaju oprocentowania. 

Okres trwania lokaty

Oprocentowanie, ustala bank, podobnie jak czas trwania lokaty. Klient, może lawirować pomiędzy ofertami i podjąć decyzję, na jak długi czas, zdecyduje się on podjąć umowę z bankiem. Warto pamiętać jednak, że najwięcej zyskać można w przypadku ofert, które dotyczą okresu długiego. Tutaj, lokaty bankowe niosą jednakże ze sobą zagrożenie w postaci nie wypłacenia całości uzyskanych odsetek, jeżeli umowa klienta z bankiem zakończona zostanie przed czasem, jaki widnieje na zawartej umowie. Dotrzymanie terminu jest tutaj absolutnie kluczową kwestią i nie podlega ona niestety zwykle negocjacjom. Innym elementem lokaty, jaki może narazić klienta na mniejsze lub większe straty poprzez ewentualne wprowadzenie w błąd jest rodzaj oprocentowania. Najczęściej, oprocentowanie, jakie oferuje w umowie z klientem bank jest oprocentowaniem stałym. Niemniej jednak, nie jest to wariant jedyny i dlatego też, warto uświadomić sobie, co tak naprawdę oznaczają inne warianty rodzaju oprocentowania, jakie zauważyć możemy w proponowanej ofercie banku. 

Rodzaj oprocentowania, a wysokość oprocentowania

Przede wszystkim, pamiętać należy, że rodzaj oprocentowania nie jest tym samym, co wysokość oprocentowania; w przypadku oprocentowania, mamy do czynienia z wartością liczbową, przy czym rodzaj oprocentowania jest w pewnym sensie modelem, wedle którego wysokość oprocentowania jest obliczana. Wyróżniamy dwa warianty typów oprocentowania: oprocentowanie stałe i oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie, dzielić może się na oprocentowanie progresywne oraz oprocentowanie regresywne. Wariant progresywny, oznacza że wysokość oprocentowania będzie stopniowo się zwiększać, przy czym pierwsze miesiące trwania lokaty obejmują zwykle oprocentowanie bardzo niskie. Wysokie oprocentowanie, obiecywane jest klientowi zazwyczaj pod koniec trwania lokaty, ale nie jest to do końca korzyść realna i wymierna. W umowach, jakie określają lokaty bankowe, istotne jest ile wynosi średnia odsetek z lokaty. 

Możesz również polubić…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.