Welcome to Lokatowe Zyski Monday, October 18 2021 @ 09:11 am CEST

Lokaty bankowe zyskują na popularności

  • Tuesday, July 16 2019 @ 01:04 pm CEST
  • Contributed by:
  • Views: 560
Geeklog

Wysokość oprocentowania rachunków a vista ustalana jest w znacznej mierze przez banki. Koształtują się one od 0 do około 1%. Na poziom oraz wysokość tzw. stóp procentowych, bardzo duży wpływ mają ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowe stopy procentowe NBP. Gdy dojdzie do sytuacji, że rada obniży stopę procentową, następuje obniżenie oprocentowania kwoty, którą zdeponowaliśmy w banku. Dochodzi także, co działa z korzyścią dla tych, którzy pożyczają pieniądze z banku, do obniżenia oprocentowania kredytów. Warto więc bacznie obserwować posunięcia generowane na rynkach finansowych, szczególnie kiedy mamy w planach założyć lokatę czy zaciągnąć kredyt. Lokaty bankowe są niesamowicie popularnymi produktami. Są przy okazji najprostszym i najbardziej bezpiecznym sposobem na zainwestowanie swoich oszczędności. Założenie lokaty jest darmowe i nie obciąża nas żadnymi dodatkowymi kosztami. Samo założenie polega na zawarciu umowy z bankiem, w którym zdecydowaliśmy się zainwestować swoje pieniądze. Terminowo powierzamy mu wcześniej ustaloną sumę, w zamian otrzymując wyższe, niż np. w przypadku konta a vista, oprocentowanie.

Zmienna i stała stopa procentowa

Coraz popularniejszymi rodzajami dobrze znanym wszystkim lokat bankowych, są lokaty o stałej stopie procentowej. Zanim podejmiemy decyzję o jej założeniu, powinniśmy przede wszystkim ustalić z bankiem, że w przypadku wygaśnięcia umowy bank wypłaci na nasze konto określony w umowie procent od kwoty ulokowanej. Lokaty bankowe o oprocentowaniu stałym to pewny dochód już w dniu zawarcia umowy z bankiem. Może się jednak okazać, że w przypadku podwyżek stóp czy podwyżek oprocentowania depozytów, ten wybór może okazać się dla nas niezbyt trafny. Lokaty bankowe o zmiennej stopie procentowej z kolei, przerwidują płatność odsetek przy zmiennej stopie procentowej, czyli takiej, podczas trwania której, może ulec zmianie zarówno na naszą korzyść, jak i niekorzyść. Oprocentowanie zmienne w znacznym stopniu uzależnione jest od warunków panujących w danej chwili na rynku finansowym. Najkorzystniej dla nas, gdy stopy procentowe wzrastają, a my możemy cieszyć się rosnącymi przychodami z lokaty.

Stopa oprocentowania a potencjalny zarobek na lokatach

Lokaty bankowe dzielimy na krótko i długoterminowe. Te pierwsze pracują dla nas do roku od czasu podpisania umowy z bankiem. Długoterminowe z kolei obejmują okres przekraczający 12 miesięcy. Każda z placówek oferuje różnorakie lokaty krótkoterminiowe, nazywane przez niektórych overnightami. Czas ich trwania nie przekracza zazwyczaj jednej nocy lub weekendu. Wyróżniamy także lokaty tygodniowe, dwutygodniowe, miesięćzne, 3- miesięczne, a także 6- miesięczne oraz roczne. Mamy jednak możliwość samodzielnie ustalić termin, który najbardziej nam odpowiada. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku lokaty np. 20- dniowej, możemy otrzymać niższe oprocentowanie, ponieważ będzie to umowa wykraczająca poza standardową ofertę banku. Wybór odpowiedniej dla nas lokaty powinniśmy przedyskutować z konsultantem lub sprawdzić najnowsze oferty za pośrednictwem Internetu. Będziemy mieli wówczas pewność, że wybraliśmy najlepsze rozwiązanie. W żadnym wypadku nie należy sugerować się opiniami innych. Najlepiej samemu zadecydować, czy wybierzemy lokatę krótko czy długoterminową. Pamiętajmy również, że negocjowanie stawek i warunków umowy również jest dopuszczalne. Warto także już podczas rozmów wstępnych zapytać konsultanta o wysokość oprocentowania.