Welcome to Lokatowe Zyski Monday, October 18 2021 @ 09:48 am CEST

Konsekwencje nadmiernego zadłużenia

  • Wednesday, May 09 2018 @ 01:23 pm CEST
  • Contributed by:
  • Views: 954
Geeklog

Zadłużone gospodarstwo domowe nie musi odczuwać dużych problemów ekonomicznych, jednak wraz z nasyceniem kredytów pojawia się spore ryzyko utraty pozytywnej zdolności kredytowej, czyli kluczowego czynnika do nawiązania współpracy z bankami komercyjnymi, a także sektorem pozabankowym. W artykule podyskutujemy przede wszystkim o konsekwencjach nadmiernego zadłużenia i co robić, jeżeli jednak znajdziesz się w trudniejszej sytuacji finansowej - kredytomania.eu.

Antywindykacja jako jedna z najbardziej rozwiniętych branż

Sektor antywindykacyjny rozwija się w kraju bardzo dynamicznie. Antywindykacja to pomoc przy kontakcie z wierzycielami, dopasowanie jakościowych instrumentów oddłużeniowych, w tym konsolidacji kredytów. Kancelarie antywindykacyjne czuwają nad tym, aby odciążyć dłużnika od formalności i wyjść naprzeciw skomplikowanym przepisom. Powstrzymanie procesu windykacji nawet w krytycznej sytuacji jest możliwe. Potencjał sektora antywindykacyjnego/oddłużeniowego pokazuje, że kredytobiorcy czekają, aż do ostatniej chwili, aby rozpocząć naprawę budżetu gospodarstwa domowego. Nie jest to działanie optymalne i wywołuje wiele stresu. Najważniejsze konsekwencje nadmiernego zadłużenia to dyskomfort psychiczny, pogorszenie wskaźników ekonomicznych budżetu domowego, ryzyko wyprzedaży całego majątku trwałego, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli, brak wiarygodności na rynku usług finansowych, a w skrajnych przypadkach utrata szansy na podpisanie umów o internet, telefon komórkowy, inne media. Dłużnicy, którzy omijają temat nadmiernego zadłużenia wykluczają się, krótko mówiąc społecznie. Powrót do normalnego funkcjonowania ekonomicznego po dużych zaniedbaniach jest w praktyce niemożliwy lub bardzo mocno utrudniony prawnie.

Jak się generuje nadmierne zadłużenie?

Korzystanie z wielu kredytów jednocześnie, bez restrukturyzacji i przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów to najpopularniejszy schemat wpadania w pułapkę spirali zadłużenia. Oczywiście nadmierne zadłużenie wymuszają nietypowe zdarzenia w gospodarstwie domowym, chociażby choroby, nieudany biznes. Standardowo rodacy podejmują się nadgodzin w pracy, aby wyrównać budżet, ale nie zawsze to możliwe, czy skuteczne krótkoterminowo. Przy braku kas zapomogowych w miejscu zatrudnienia jedyne rozwiązanie to współpraca z bankiem komercyjnym. Przy zaciąganiu dowolnego kredytu gotówkowego warto już w tym samym momencie rozpatrzyć potencjał konsolidacji w przyszłości. Póki w gospodarce obowiązują bardzo niskie stopy procentowe takie działanie bardzo się opłaca, a kredyt nie nadwyręża normalnego funkcjonowania domowników. Tak naprawdę kredyt bankowy jest na tym samym poziomie, co zadłużenie wśród rodziny. Niektórzy kredytobiorcy łączą wszystkie formy zadłużenia, aby możliwie najszybciej usunąć kryzys i wrócić do pracy. Zakup na raty, czy ograniczenie wydatków konsumpcyjnych to też dobre sposoby optymalizacji budżetu.

Kto zadłuża się najczęściej i kto ma szansę na dodatkowe pieniądze?

W aktualnych warunkach prawnych kredytodawca monitoruje dokładnie zdolność kredytową potencjalnego dłużnika, czyli de facto dochody. Im bardziej stabilne zatrudnienie, tym większa szansa na przyznanie kredytu gotówkowego, nawet do kwoty powyżej 200 000 złotych. Najwięcej zadłużenia generują gospodarstwa domowe o średnich zarobkach przekraczających lekko 2000 złotych. Widać wyraźnie, że taka kwota zarobków wymusza w pewnym sensie zadłużenie przez brak potencjału do oszczędzania nadwyżek. Brak oszczędności, wystąpienie kryzysu, zadłużenie to standardowy schemat występujący w krajowych budżetach domowych.